PHP Report Maker

PHP Report Maker 9.0

PHP Report Maker là một vũ báo cáo công cụ có thể tạo ra cầm súng chặt vừa phải PHP Web
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
e.World Technology Limited
PHP Report Maker là một vũ báo cáo công cụ có thể tạo ra cầm súng chặt vừa phải PHP Mạng báo cáo từ MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server và tiên tri cơ sở dữ liệu. Anh có thể ngay lập tức tạo sống chi tiết và tóm tắt báo cáo hoặc crosstabs báo cáo cho trang web
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng