PHP Report Maker

PHP Report Maker 9.0

PHP Report Maker เป็นคนที่มีอำนาจรายงานเครื่องมือที่สามารถสร้างแมสซีฟไดนามิ PHP บนเว็บ
คะแนนผู้ใช้
5.0  (2 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
9.0.1 (ลองดู)
นักพัฒนา:
e.World Technology Limited
PHP Report Maker เป็นคนที่มีอำนาจรายงานเครื่องมือที่สามารถสร้างแมสซีฟไดนามิ PHP เว็บรายงานจาก MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server และสิทธิ์ในฐานข้อมูลนะ คุณสามารถทันสร้างอยู่รายละเอียดและรายงานสรุปรายงานหรือ crosstabs รายงานของคุณเว็บไซต์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ส่วนเสริม

ข้อเสนอแนะ

  • Crystal reports for php download
  • Free download crystal report for php
  • Download report php
  • Crystal report php
  • Free php report form
  • Php reporting tool
  • Php report maker 2.0
  • Php report maker 6
  • Delphi for php report